mleczmasz Bydgoszcz

Jak wybrać koralowce do akwarium?

Jak wybrać koralowce do akwarium?

maj 13, 2017

Choć teoretycznie to ryby są najważniejszymi mieszkańcami akwarium, również ważne, a niekiedy nawet bardziej wymagające są koralowce, czyli stworzenia należące do rodziny parzydełkowców.

Charakterystyka parzydełkowców w morskim akwarium

Koralowce to wyłącznie morska grupa parzydełkowców, która upodobała sobie wody ciepłych mórz tropikalnych. Ich najpiękniejsze skupisko jest znane na całym świecie pod nazwą Wielkiej Rafy Koralowej. Warto jednak pamiętać, że występują one również w chłodniejszych akwenach, między innymi również w naszym, polskim Bałtyku.

Korale dzieli się ze względu na budowę polipów na miękkie oraz twarde. W tej drugiej grupie ze względu na wielkość wyszczególnia się również odmiany małopolipowe i wielkopolipowe.

Czy każdą z nich można wprowadzić do domowego akwarium? Jak najbardziej. Szczególnie dekoracyjne będą parzydełkowce o dużych polipach, wspartych na wapiennym szkielecie. W mniejszych koralowcach, o bujniejszej formie mogą znaleźć schronienie zamieszkujące zbiornik. Warto zatem zadbać o różnorodność, pamiętając jednak, że niektóre korale wymagają specjalnych warunków co do czystości wody, jakości pożywienia oraz rodzaju oświetlenia. Dlatego mogą się nie zawsze nadawać do pierwszego akwarium początkującego hobbysty.